Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Céljaink
A Szövetség céljai

SZÖVETSÉG CÉLJA

A szövetség fő tevékenysége a Sporttörvényben meghatározott sportszervezői és sportigazgatási közfeladatok ellátása, így különösen a Magyar Köztársaság területén a sportágban kizárólagos joggal versenyrendszerek működtetése, a tagszervezetek érdekvédelme és a részükre való szolgáltatások nyújtása, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása, szabadidősport lehetőségeinek bővítése, programkínálatának gazdagítása. [Ptk. 66. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XX. tv. (Ötv.) 8. § (1) bek. és a Sporttörvény 26. § (1)-(2) bek., illetve a 24. § (8) bek.]

 

A Szövetség fő tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló tv. 5. § a) pontja és a 26. § c) 14. pontja alapján kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.

 

1. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyar Köztársaság területén folyó asztali-labdarúgó tevékenységet, így megalkotja — különös figyelemmel a nemzetközi szabályzókra — az asztali-labdarúgó sportág hazai szabályzóit, versenyrendszert működtet, az asztali-labdarúgó sportszervezetek tagjairól központi nyilvántartást vezet (igazolás), sportfegyelmi jogkört gyakorol stb.. Elősegíti a szabadidősport, a rekreációs tevékenységet; előmozdítja lehetőségeinek bővítését, programkínálatának gazdagítását és az ehhez kapcsolódó szemléletformálást, az egészséges életmódra nevelést, valamint a versenysport, az iskolai és diáksport, a fogyatékosok sportja és a senior sport fejlesztését.

 

2. Az asztali-labdarúgás művelése kapcsán olyan további kisközösségek létrejöttének elősegítése és létrejöttük támogatása, ahol alapvető érték az életminőséget javító - a szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző - valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére szemléletformáló hatást gyakorló egészségmegtartás.

 

3. Népszerűsíti az asztali labdarúgást, képviseli a sportág és tagjai érdekeit.

 

4. A Szövetség hozzájárul az asztali labdarúgás színvonalának emelkedéséhez, társadalmi elfogadtatásához, szakmai alapjainak kiszélesítéséhez és az utánpótlás fejlesztéséhez.

 

5. A Szövetség a világ kulturális örökségeként őrzi az asztali-labdarúgást, mint egy magyar eredetű népi játék (gombfoci) szellemi-ügyességi sport változatát. Népszerűsíti a sportágat, kutatja népi játék elődének történetét, ápolja hagyományait.

 

6. A Szövetség ápolja és fejleszti kapcsolatait, valamint együttműködik a nemzeti és nemzetközi asztali-labdarúgó szövetségekkel, illetve szervezetekkel.